Om oss

Kunst i Bergstaden
En venneforening

Styrets sammensetning:

Rolf Ericson
Leder

Tlf: 915 15 153
E-post: ro-eric@online.no

Aage Aas
Nestleder

Tlf: 917 00 237
E-post: aage.aas@fjellheimenforlag.no

Hilde Bergebakken
Sekretær

Tlf: 911 95 658
E-post: hilde.bergebakken@rorosinfo.com

Aud Selboe
Styremedlem

Tlf: 913 02 141
E-post: aud.selboe@hist.no

Torgun Brean
Styremedlem

Tlf: 922 39 799
E-post: torgun71@gmail.com