Kunstnere 2014

Ønsker du å lese om kunstnere fra 2014?

Harald Risberg (1917-1996)

Var en kunstner med sterke bånd til Røros, på mange måter var Røros hans andre hjem. Fra slutten av 40-tallet gjorde modernistiske strømninger seg gjeldene hos den Røroselskende maleren. Tidlig i 70-årene eksperimenterte han med stiliserte landskapsbilder og rent nonfigurative bilder med kubistisk tilsnitt. Utover på 80-tallet ble det mer av de naturalistiske maleriene, gjerne med motiv fra Røros. Hans fargerike gjengivelse av «byen på fjellet» dekorerer flere offentlige bygninger og private hjem på Røros.

Christer Tamnes Tronsmed (1980)

Er en ung og lovende kunstner fra Røros. Christer er opptatt av det figurative maleriet, han har et ønske om å formidle en historie. Teknikken er varierende, bruker både pensel, fil, sandpapir, pallettkniv og fingre. Christer synes det er viktig å ikke henge seg opp i en bestemt måte å gjøre det på. Det er resultatet som teller. Christer Tronsmed har tidligere studert ved Nordisk Institutt for Scene og Studio og hadde sin første utstilling på Røros i 2002.. Han har blant annet vært elev av Odd Nerdrum, og har holdt flere separatutstillinger. Tronsmed har også levert fire veggmalerier ved Ullevål skole i Oslo.

Inger Sitter (1929)

En av Norges mest anerkjente maler og grafiker, omtalt som en nonfigurativ modernist. Sitter utviklet seg fra et tradisjonelt figurativt studie til tidlig å være en av de første til å gjennomføre det nonfigurative uttrykket i Norge. Gjennom et livslangt kunstnerskap har hun stått ved sin egen overbevisning fremfor å hive seg på populistiske trender, noe som har ført til en gjenkjennbarhet parallelt med en bevegelig utvikling. Inger Sitter er en av de mest betydningsfulle kvinnelige kunstnere i Norge gjennom tidene. Hun var den første kvinnelige professor ved Statens Kunstakademi og utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.