Kunstnere 2013

Ønsker du å lese om kunstnere fra 2013?

Ela Monsen

(Født 20. Desember 1919 i Bærum, døde 13. Oktober 1978 på Røros)

Hun er mest kjent som tekstilkunstner men har også arbeidet med flere andre matrialer, som maleri og metall.

Hun studerte ved Statens Kunst - og Håndverskole i Oslo og kom til Røros i 1957, hvor hennes kunstneriske virke akselererte. Ela var politisk, kulturelt og religiøst engasjert, noe som gjenspeiles i hennes kunstneriske uttrykk.

Håkon Bleken

(9. januar 1929 i Trondheim).

Bleken ble kjent for sine abstrakte bilder i 1960 – årene, men sitt store gjennombrudd fikk han med kulltegninger utført 1970 – 74 med fotorealistiske innslag. I 1978 var han festspillutstiller i Bergen og har senere stått i første rekke blant norske figurative malere som arbeider videre i en ekspresjonistisk linje med røtter tilbake til Munch. Bleken er rikt representert i Trondheim Kunstmuseum, der hans verker inngår med en egen avdeling av arbeider skjenket av kunstneren. Han er representert i Nasjonalmuseet med tegninger, malerier og grafikk og alle sentrale offentlige norske samlinger. Bleken fornyet norsk portrettmaleri på 1970 – tallet og har senere malt noen av sin generasjons kunstnerisk viktigste portretter.

Edvard Munch

(12. desember 1863 på Løten, død i Oslo 23. januar 1944).

Munch er Norges gjennom tidende mest kjente kunstner. Hans mest kjente arbeider er hans symbolistiske bilder som ble til i de årene han arbeidet utenfor Norge, vesentlig i Frankrike og Tyskland 1889 – 1908. I 1916 ble hans utsmykning av Universitets Aula innviet. Fram til 1945 var Munch mest kjent i Tyskland utenfor Norden, men etter krigen ble han i løpet av 1950 – årene en verdensstjerne, og en variant av hans maleri Skrik, oppnådde med 687 millioner kroner våren 2012 å bli den høyeste auksjonspris noen sinne. Munch er representert i de viktigste museer verden over med grafikk og maleri og har sitt eget museum, Munch – museet i Oslo. I forbindelse med 150 – års - jubileet for hans fødsel vil det bli vist en rekke utstillinger av hans verker flere steder i Norge og utenlands.

Roar Matheson Bye

(26. april 1895 i Trondheim, død i Trondheim 24. mars 1987).

Bye var en av de mest konsekvente og typiske nyklassisister i norsk kunst i 192o – årene, med lange opphold i Paris og Berlin. I 1930 – årene og senere ble han mest kjent som en kunstner med sterkt tilhørighet til Trondheim og Røros, der han fant et flertall av sine motiver. Hans landskapsbilder fra 1950 – årene malt i gouache med motiver fra Aust – Agder og Røros – traktene, representerte en friere malerisk stil enn han tidligere hadde arbeidet med. Bye malte en rekke portretter og fem altertavler. Han laget også en rekke avisillustrasjoner. Han drev privat undervisning mellom 1928 – 80. Bye er rikt representert i Trondheim Kunstmuseum, Røros kommune og er representert i Nasjonalmuseet med malerier og grafikk.