Kunst i Bergstaden 15. - 20. mars 2016

Kunst i Bergstaden trenger din støtte!

I fire år har venneforeningen Kunst i Bergstaden arrangert kunstutstillinger på høyt nivå og med fabelaktige tilbakemeldinger. Vi er stolte av å ha presentert Harald Sohlberg, Rolf Juell Gleditsch, Olav Dille, Edvard Munch, Håkon Bleken, Roar Matheson Bye, Inger Sitter, Ela Monsen, Harald Risberg, Kjell Erik Killi Olsen, Bjarne Reidar, Erling Jensvold, Andreas Widerøe Hagen og Christer Tamnes Tronsmed til et bredt publikum.

Grunntanken med utstillingen er å presentere såkalte Røroskunstnere med tilknytning til Rørosregionen. I tillegg presenterer vi hvert år en nasjonal kunstner og en ung og lovende kunstner. Et omfattende skoleprogram, foredrag og kunnskapsformidling er også en del av vår grunntanke.

Les om årets kunstnere her

Kunst i Bergstaden legger vekt på å rette utstillingen mot barn og unge og videreutvikler dette fra år til år. Vi tilbyr formidling av utstillingen for alle barn i grunnskolen og inviterer alle fjerdeklassinger til å tegne og male. For at vi skal kunne realisere denne utstillingen og gi barn og unge i Rørosregionen en kunstopplevelse av de sjeldne, er vi totalt avhengige av gode samarbeidspartnere som kan bidra. Uten hjelp fra enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner hadde ikke dette vært mulig. Vi håper med dette å ha vekket begeistring for vårt arbeid, og håper på ditt bidrag.

Med vennlig hilsen Kunst i Bergstaden
Edel Kristine Aspaas og Rolf Ericson